Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

SEA DIAMOND - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διεύθυνση Α - Επικοινωνία, νομικές υποθέσεις και πολιτική άμυνα
ΕΝν.Α2 - Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου
Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας

27 -11- 2007

Βρυξέλλες,
D(2007)ΕΝΥ Α2/SΑ/na/21829
Κύριο Γεώργιο Διακοφωτάκη

θέμα: Πιθανή ρύπανση από το βυθισμένο πλοίο Sea DiamondΚύριε Διακοφωτάκη,
Αναφέρομαι στις επιστολές που αποστείλατε στο γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κύριου Δήμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15 Οκτωβρίου και 7 Νοεμβρίου 2007 (ΕΝV(2007)Α/17166) σχετικά με τη ρύπανση που μπορεί να προκληθεί από το πλοίο Sea Diamond που έχει βυθιστεί στη Σαντορίνη. Το γραφείο του Επιτρόπου μου ζήτησε να σας απαντήσω εκ μέρους του σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.
Από την ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών προκύπτει ότι δεν υφίσταται ζήτημα παραβίασης της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας), διότι το ατύχημα έλαβε χώρα πριν την 30η Απριλίου 2007 (ημερομηνία ενσωμάτωσης και εφαρμογής της οδηγίας). Επίσης, δεν υφίσταται παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων), καθώς η υποχρέωση κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής εκπνέει το 2009 ενώ η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων ορίζεται το 2012.
Εν προκειμένω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος φαίνεται να αφορά στην πιθανή υποβάθμιση του περιβάλλοντος εάν το πλοίο δεν ανελκυστεί αλλά παραμείνει ως έχει. Στην περίπτωση αυτή το πλοίο θα θεωρηθεί ως απόβλητο και ενδέχεται να υπάρχει παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 2006/12/ΕΚ.
Το άρθρο 4 της οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον· παράλληλα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων. Η διάταξη αυτή αφήνει στα κράτη μέλη ορισμένο περιθώριο εκτιμήσεως κατά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας των μέτρων αυτών. Το Δικαστήριο δέχθηκε όμως ότι η ύπαρξη σημαντικής φθοράς του περιβάλλοντος για μακρά χρονική περίοδο, χωρίς την επέμβαση των αρμοδίων αρχών, αποδεικνύει κατ1 αρχήν ότι το οικείο κράτος μέλος έχει υπερβεί το περιθώριο εκτιμήσεως που του παρέχει η διάταξη αυτή (απόφαση της 9^ Νοεμβρίου 1999, Επιτροπή/Ιταλία, €-365/97, Συλλογή 1999, σ. 1-07773, σκέψεις 67-68 και απόφαση της 41* Ιουλίου 2000, Επιτροπή/Ελλάδα, €-387/97, Συλλογή 2000, σ.Ι-05047, σκέψεις 55-56).
Οι ελληνικές αρχές πρόσφατα ανακοίνωσαν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύνταξη μελέτης απάντλησης των καυσίμων και ανέλκυσης του πλοίου. Προς το παρόν λοιπόν δεν είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ωστόσο, δεδομένου ότι το ζήτημα είναι σημαντικό από περιβαλλοντικής σκοπιάς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Με εκτίμηση,

Julio GARSIA BURGUES


Commission europeenne, Β-1049 Bruxelles Europese Commissie, Β-1049 ΒrusselΙ - Βέλγιο. Τηλέφωνα: (32-2) 299 1111.
Γραφείο: ΒΙΙ-9 1/201. Τηλέφωνα: αττ'ευθείας (32-2) 295.21.70. Τηλεομοιοτυπία: (32-2) 299.10.70.
Ε-mail:stephanos.ampatzis@ec.europa.eu

Στοιχεία για το Sea Diamond


Λίγα Στοιχεία για το πλοίο:

Μήκος: 142,9 m
Πλάτος: 24,7 m
Βύθισμα: 5,75 m
Χωρητικότητα: 1500 άτομα
Καμπίνες: 570
BRT: 21.484 πρίν τη μετασκευή του 1999, 22.412 μετά τη μετασκευή
NRT: 10.537
Dwt: 2.441
Μηχανές: Wärtsilä-Vasa 12V32 ντήζελ
Ισχύς: 17.652 kW (23.671.7 ίπποι)IMO. 8406731
Πηγή:

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ SOS - Λίγα λόγια για τη σύσταση του συλλόγου και όχι μόνο...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
http://actionforsantorini.blogspot.com/


Η νέα μας οργάνωση, συστήθηκε το καλοκαίρι του 2007 και έχει έδρα τον παραδοσιακό οικισμό του Εμπορείου στη Σαντορίνη. Σκοπό έχει τη δράση για την προστασία του παγκοσμίου ενδιαφέροντος και μοναδικής ομορφιάς νησιού μας.

Θέλουμε ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες!

Οι συζητήσεις για τη σύσταση ενός συλλόγου από κατοίκους και φίλους της Σαντορίνης, έλληνες και αλλοδαπούς, ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια, καταρχήν για την υποστήριξη των παραδοσιακών οικισμών. Τότε, ο μοναδικός μας σκοπός, ήταν η συμβολή στη διατήρηση, του μοναδικού και ιστορικού χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών και των πολιτισμικών μνημείων του νησιού. Για παράδειγμα, εμείς που είμαστε στο Εμπορείο, βλέπαμε κάθε χρόνο τον κίνδυνο να αλλάξει η μακροχρόνια εικόνα του Καστελιού, να γκρεμίζεται το μεσαιωνικό Κάστρο Γουλάς, να καταστρέφονται οι ανεμόμυλοι. Αφημένος ο παραδοσιακός οικισμός στην τύχη του, κατάφερε τα τελευταία χρόνια να συντηρηθεί και να αναδειχτεί σύμφωνα με τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, χάρη στο σεβασμό, το ενδιαφέρον και την καλαισθησία των κατοίκων, επίσης στην αγάπη και στο ταλέντο λίγων μαστόρων.

Πέρα από το ατομικό ενδιαφέρον και την ιδιωτική πρωτοβουλία, η σκέψη για την σύσταση ενός συλλόγου άρχισε πια να ωριμάζει το καλοκαίρι, όταν ήρθαμε σε επαφή με μια άλλη ομάδα πολιτών της Σαντορίνης με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Δεν είχαν άδικο να θέτουν το θέμα του περιβάλλοντος σε προτεραιότητα. Πριν λίγους μήνες, τον Απρίλιο του 2007, το κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond είχε βυθιστεί στην Καλντέρα και πέρα από την επιφανειακή απορύπανση, λόγω της τουριστικής περιόδου, κανένας αρμόδιος φορέας δεν είχε ασχοληθεί ουσιαστικά με το βυθισμένο πλοίο. Έτσι, η θαλάσσια περιοχή του Αθηνιού έγινε θαλάσσιος χώρος αποβλήτων, που έθεταν σε κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Χωρίς να υπάρχει επίσημη μελέτη, υπήρχαν κατά προσέγγιση πληροφορίες για το είδος και τις ποσότητες των επικίνδυνων τοξικών ουσιών που υπήρχαν στο πλοίο. Επίσης δεν υπήρχε επίσημη πρόβλεψη για την αναμενόμενη ρύπανση που θα γινόταν μετά τη διάβρωση των υλικών όταν θα ξέφευγαν οι επικίνδυνες ουσίες στη θάλασσα. Έτσι, οι φίλοι του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δραστηριότητές μας και προχωρήσαμε στην σύσταση του συλλόγου μας. Σαν πρώτο επείγων θέμα ορίστηκε το ναυάγιο, που υποβάθμιζε το θαλάσσιο περιβάλλον και έθετε σε κίνδυνο την υγεία μας. Επίσης δυσφημούσε το παγκοσμίου προορισμού νησί μας και αυτό θα είχε μακροχρόνιες συνέπειες στον τουρισμό.

Η οργάνωσή μας ενεργοποιήθηκε άμεσα. Συγκέντρωσε περισσότερες πληροφορίες από αρμόδιους φορείς, συνεργάστηκε με το επιστημονικό τμήμα της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ και έχει την υποστήριξη της οργάνωσης ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Παράλληλα απευθυνθήκαμε στον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον κο. Σταύρο Δήμα και έχουμε πλέον ανοιχτή και άμεση επικοινωνία στις Βρυξέλλες με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Παρότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τεχνογνωσία για μελέτη και εκτίμηση της μακροπρόθεμης περιβαλλοντικής καταστροφής, το ΥΕΝ ακόμα δεν έχει ζητήσει βοήθεια απο την Ευρωπαική Επιτροπή, η οποία διαθέτει δωρεάν και σε ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το Sea Diamond στο βυθό της Καλντέρας, είναι ένα τοξικό απόβλητο, που μολύνει το θαλάσσιο περιβάλλον και είναι επικίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Το ΥΕΝ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ανέλκυση και όχι να παραπέμπει το θέμα σε πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες για τον καταλογισμό ευθυνών, δια μέσου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

NΕΟ VIDEO TOY SKAI TV (29/3/2008)
"ΑΥΤΟΨΙΑ" ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ SKAI TV 29/03/08
http://www.skai.gr/master_avod.php?id=77162&lsc=1
* ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ - Σ. ΔΗΜΑΣ
* ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΗ ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ - Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΟΥ


Πατήστε στο παρακάτω ling για να δείτε το
SKAI TV ΝΕΟ :
http://www.skai.gr/master_avod.php?id=73418&lsc=1

Ακόμα ένα σημαντικό ρεπορτάζ.
http://www.skai.gr/master_avod.php?id=73517&lsc=1

Πατήστε στο παρακάτω link για να δείτε το SKAI TV 09/02/2008 ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΓΙΑ ΤΟ SEA DIAMOND:
http://www.skai.gr/master_avod.php?id=73292&lsc=1


Πατήστε στα παρακάτω linkς για να δείτε

SKAI TV - ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΓΙΑ ΤΟ SEA DIAMOND:

http://www.admin.skai.gr/master_avod.php?id=73268

http://www.admin.skai.gr/master_avod.php?id=73292

VIDEO SKAI TV στις 12/2/2008με τίτλο:
"Αποκαλύψεις από Στ. Δήμα",
εντείνονται οι πιέσεις για την ανέλκυση του Sea Diamond από το βυθό της Σαντορίνης.

http://www.skai.gr/master_avod.php?id=73517&cid=1013&bc=1013&lsc

Ο υπουργός κάνει συστάσεις...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/02/2008
Γ.ΜΕΡ.

Το θυμάστε εκείνο το μοιραίο κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» που βούλιαξε πέρσι το Πάσχα στη Σαντορίνη, σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση, με τους δύο Γάλλους αγνοούμενους; Ε, λοιπόν, είναι ακόμα στον βυθό της Σαντορίνης, με τις δεξαμενές γεμάτες πετρέλαιο να απειλούν το νησί και το περιβάλλον, ενώ πάνω από το κουφάρι του οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες ακόμη συσκέπτονται (μη βαράτε, ρε παιδιά, ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε) και η πλοιοκτήτρια εταιρεία «Louis» διαρρηγνύει τα ιμάτιά της ότι αν (τυχόν και) γίνει ανέλκυση και απάντληση του πετρελαίου, κινδυνεύει σοβαρά το περιβάλλον! Ημαρτον, Θεέ μου! Μην απογοητεύεστε, όμως. Υπάρχει και στιβαρή κυβέρνηση και αυστηρός υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.λπ., ο Γ. Βουλγαράκης, όστις τα πάνθ' ορά και τα πάντα τιμωρεί! Ετσι, όταν ο υφυπουργός Πάνος Καμμένος τού μετέφερε τα όσα (φαιδρά) διημείφθησαν στο νησί κατά τη διάρκεια προχθεσινής «ευρείας» σύσκεψης, ο δυναμικός υπουργός ανέκραξε: «Οι ελληνικές θάλασσες είναι η ιστορία μας, η ψυχή μας. Θα συνιστούσα λοιπόν στην εταιρεία που εκπροσωπεί το "Sea Diamond" να αφήσει τα νομικά τερτίπια και να αναζητήσει ουσιαστική λύση του προβλήματος»! Θα... συνιστούσε, ο κύριος υπουργός. Για τις ελληνικές θάλασσες και την ψυχή μας, ρε γαμώ το!...