Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Τι είναι το Πράσινο Διαβατήριο (Green Passport) για ένα πλοίο?

http://actionforsantorini.blogspot.com/

Το Πράσινο Διαβατήριο (Green Pasport) για ένα πλοίο δεν αποτελεί οικολογική βεβαίωση μη επικινδυνότητας των υλικών του, για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
Το Πράσινο Διαβατήριο (Green Passport) για ένα πλοίο, είναι η καταγραφή των ρυπογόνων υλικών κατασκευής και εξοπλισμού. Συντάσσεται από το ναυπηγείο κατά τη φάση κατασκευής ή από τον αρμόδιο προϊστάμενο του πλοίου εάν αυτό βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία και επαληθεύεται μετά από διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου των επικίνδυνων υλικών. Αποτελεί έναν οδηγό για την ασφαλή διάλυση πλοίων στα ναυπηγεία με σκοπό την ανακύκλωση.
Καμία αναφορά δεν γίνεται για τη δυνατότητα έκδοσης Πράσινου Διαβατηρίου σε ναυάγια, ούτε είναι όρος που υπάρχει στην Ελληνική Νομοθεσία. Ανάλογη βεβαίωση εκδίδεται μόνο από κρατικό φορέα.

.

Για πληροφορίες δείτε:

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών:

http://www.imo.org/about/mainframe.asp?topic_id=583&doc_id=2486

Lloyds Register:

http://www.lr.org/Industries/Marine/Services/Consultancy/Green+Passport.htm

( Στην google οι σελίδες μεταφράζονται αυτόματα )

.

Επίσης δείτε σχετικά με την προστασία της Θάλασσας:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25113