Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

ΕΛΚΕΘΕ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ SEA DIAMOND


Το ΕΛΚΕΘΕ, δεν έχει την αρμοδιότητα να κάνει πρόβλεψη - μακροπρόθεσμη μελέτη για τις συνέπειες του ναυαγίου στο μέλλον, όταν θα βρίσκεται σε ταχεία εξέλιξη η διαρροή και η διασκόρπιση των τοξικών ουσιών στη θάλασσα, λόγω της διάβρωσης των υλικών κατασκευής και εξοπλισμού του ναυαγισμένου πλοίου. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ αφορούν μόνο την παρούσα κατάσταση και είναι λογικό προς το παρόν να μην υπάρχει απότομη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Όμως σε κάθε νέα μέτρηση διαπιστώνεται αύξηση σε ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα τόσο στη θάλασσα όσο και στους θαλάσσιους οργανισμούς και μεγαλώνει η ανησυχία μας ότι θα υπάρξει επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή της Σαντορίνης και στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον κος. Σταύρος Δήμας, στην ανοιχτή συζήτηση με τους κατοίκους και τους φορείς στη Σαντορίνη, επανέλαβε ένα προς ένα τα ρυπογόνα υλικά που υπάρχουν στο πλοίο και θεωρεί βέβαιο ότι η διαρροή και η διασκόρπιση των τοξικών στοιχείων τους, θα είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον.
Για κάθε λογικό άνθρωπο, το ναυάγιο Sea Diamond είναι ρυπογόνο, επικίνδυνο για την υγεία μας. Το κράτος, όπως έχει ευθύνη για την απόδοση ευθυνών, επίσης έχει ευθύνη για την άμεση ανέλκυση και απομάκρυνση του.
Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι μετά τη παρέμβασή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει χαρακτηρίσει το ναυάγιο ως "εγκαταλελειμένο απόβλητο" αξιοποιώντας και τα στοιχεία που έχει καταθέσει στην επιτροπή το Αρχιπέλαγος . Έτσι σε περίπτωση μη-ανέλκυσης του ναυαγίου, σύμφωνα με το ευρωπαικό δίκαιο, η Ελλάδα θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.


Από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ –ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ λάβαμε πρόσφατα την πολυσέλιδη μελέτη για το Sea Diamond.

Παρακάτω είναι το συμπέρασμα της μελέτης, ακριβές αντίγραφο της τελευταίας σελίδας:

" Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μετρήσεις που καλύπτουν τη χρονική
περίοδο των πρώτων 7 μηνών από το ατύχημα είναι ότι οι επιπτώσεις από το ναυάγιο στο
θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής είναι μέχρι στιγμής αμελητέες. Η διαφυγή πετρελαιοειδών φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε σωστά, ωστόσο επειδή όπως φάνηκε και από τη δειγματοληψία του Νοεμβρίου η διαρροή είναι ακόμη σε εξέλιξη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί μελλοντική διαρροή πετρελαίου που θα μπορούσε να προκαλέσει υποβάθμιση στο οικοσύστημα. Πέραν του πετρελαίου, από τις μετρήσεις διαπιστώθηκαν κάποιες ενδείξεις επιβάρυνσης σε ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα τόσο στη στήλη του νερού όσο και στους θαλάσσιους οργανισμούς. Επειδή ένα βυθισμένο κρουαζιερόπλοιο τέτοιου μεγέθους που παραμένει στην περιοχή περιέχει ρυπογόνα φορτία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια τέτοια επιβάρυνση, οι διαδικασίες ελέγχου της θαλάσσιας περιοχής πρέπει να συνεχιστούν μέχρις ότου διαπιστωθεί με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ρύπανσης "

Αν ενδιαφέρεστε να απόκτήσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης, μπορούμε να σας το στείλουε με e-mail.