Δευτέρα, 21 Απριλίου 2008

Επιστολή του Συνήγορου για το Περιβάλλον στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και στις συναρμόδιες υπηρεσίες.

http://actionforsantorini.blogspot.com/

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συνήγορος για το περιβάλλον
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 7289600 – FAX. 210 7292129


Ημερομηνία: 17.04.2008
Αρ. Πρωτ.: 3340/2008/.2.2
Χειριστές : Δ. Βελαώρας - Σ. Στασινός
Τηλ. : 210-7289810/621

ΠΡΟΣ:

Κύριο Γιάννη Γρατσία
Πρόεδρο
Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Θήρας
Φηρά Θήρας
847 00

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ’ αριθ. πρωτ. 3340/2008 αναφορά του εκπροσώπου της οργάνωσης «Διεθνής δράση για το περιβάλλον & τον πολιτισμό Σαντορίνης» κου Γ. Διακοφωτάκη, με την οποία διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση λήψης των απαραίτητων μέτρων για την άρση του κινδύνου ρύπανσης του περιβάλλοντος από το ναυάγιου του Κ/Ζ SEA DIAMOND στον όρμο Καλντέρας της Θήρας εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (ΔΛΤΘ).

Σας γνωρίζουμε ότι τη διερεύνηση της ανωτέρω υπόθεσης έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μας που μας παρέχει ο Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄), σύμφωνα με τον οποίο (άρθρο 1 παρ. 1) ο Συνήγορος του Πολίτη «…έχει ως αποστολή την διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών…για την προστασία των δικαιωμάτων του Πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας».

Όπως προκύπτει από τη μελέτη της αναφοράς, παρήλθε ένα σχεδόν έτος από τη βύθιση του Κ/Ζ SEA DIAMOND στη καλντέρα της Θήρας (Απρίλιος 2007). Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αμέσως μετά το συμβάν κατόρθωσαν να περιορίσουν την επιφανειακή ρύπανση από τα πετρελαιοειδή που σταδιακά απελευθερώθηκαν από το ναυάγιο. Πέραν όμως των συγκεκριμένων ρύπων, πλήθος άλλων ρυπαντών βρίσκονται παγιδευμένα στο εσωτερικό του ναυαγίου, καθιστώντας αυτό μια εν δυνάμει πηγή σοβαρότατης ρύπανσης. Μεταξύ των επικινδύνων ουσιών, πιθανολογείται ότι συγκαταλέγονται 400 περίπου τόνοι καυσίμων, ποσότητες έρματος (σεντίνες), υδραυλικά έλαια, ψυκτικά υγρά (CFCs), υφαλοχρώματα (ΤΒΤs), καθώς και σειρά άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των πλοίων και περιέχουν αμίαντο και βαριά μέταλλα. Ο δε τόπος του ναυαγίου εντός της υψηλού φυσικού κάλλους καλντέρας του νησιού σε συνδυασμό με την εντονότατη τουριστική/οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή, καθιστούν το αίτημα της απάντλησης των υγρών ρύπων ή/και της ανέλκυσης του ναυαγίου ιδιαίτερα κρίσιμο τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την προστασία της πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας στο νησί.

Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. 489/22.11.2007 έγγραφο του ΔΛΤΘ, η αρμόδια υπηρεσία ενεργώντας σύμφωνα με τον Ν. 2881/2001 ζήτησε την 28.08.2007 από την πλοιοκτήτρια εταιρία την ανέλκυση ή απομάκρυνση του ναυαγίου, καθώς και τις αντίστοιχες οικονομοτεχνικές μελέτες. Καθώς η εταιρία δεν απάντησε, το ΔΛΤΘ επανήλθε με νεότερο έγγραφο την 18.09.2007, χωρίς όμως να λάβει και πάλι απάντηση. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία ενεργώντας σύμφωνα με τις παρ. 4 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 2881/2001, προέβη σε δημόσια πρόσκληση μελετητικών οίκων για την υποβολή μελετών κόστους απάντλησης και ανέλκυσης. Όπως προκύπτει από την απάντηση του Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κου Π. Καμμένου (03.03.2008) σε ερώτηση που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο η βουλευτής κα Ε. Παντελάκη, η δημόσια πρόσκληση δεν είχε αποτελέσματα και έτσι το ΔΛΤΘ προέβη σε διεθνή διαγωνισμό για το ίδιο θέμα. Παράλληλα, ο κος Υφυπουργός δεσμεύθηκε για την απάντληση και απενεργοποίηση των ρύπων του ναυαγίου.

Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί το ΔΛΤΘ να ενημερώσει τόσο την Ανεξάρτητη Αρχή, όσο και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τις ενέργειές του αλλά και για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη στην κατεύθυνση της οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στα συναρμόδια Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και ΠΕΧΩΔΕ, τα οποία παρακαλούνται ενόψει της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το ζήτημα για την προστασία του περιβάλλοντος να συντονίσουν τη δράση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και να ενημερώσουν την Ανεξάρτητη Αρχή για τις δικές τους απόψεις και ενέργειες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και αναμένοντας τις ενέργειές σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή
Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
Γραφείο Υπουργού Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Γραφείο Υπουργού Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων
Κύριο Χ. Κόκκινο, Γενικό Γραμματέα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Κύριο Δ. Μπαϊλα ,Νομάρχη -Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
Κύριο Α. Ρούσσο, Δήμαρχο Δήμου Θήρας
Κύριο Γ. Διακοφωτάκη, εκπρόσωπο του συλλόγου «Διεθνής δράση για το περιβάλλον & τον πολιτισμό Σαντορίνης».