Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

The judgment of the Chamber of Environment - Στα χέρια μας η Γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος για το ναυάγιο του Κ/Ζ Sea Diamond

Press Relese

On the 14th of October, 2008, at 11.00am at the offices of Archipelagos in Athens - Mich. Voda 89, Attikis square, the Association "Action for Santorini" and the "Archipelagos" Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean, will give a joint press interview, on the subject of the presentation of the Judgement of the Chamber of Environment for the Sea Diamond shipwreck in the caldera of Santorini.
..................................................................................................................................................................

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 14 Οκτωβρίου 2008, 11.00 π.μ στα γραφεία του Αρχιπελάγους στην Αθήνα – Μιχ. Βόδα 89, Πλ.Αττικής, ο Σύλλογος "Δράση για τη Σαντορίνη" και το "Αρχιπέλαγος" Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου παραχωρούν από κοινού συνέντευξη τύπου, με θέμα την παρουσίαση της Γνωμοδότησης του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος για το ναυάγιο του Κ/Ζ Sea Diamond στην Καλντέρα της Σαντορίνης.
Η 18μηνη παραμονή του τοξικού ναυαγίου στο βυθό της Καλντέρας συνιστά ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Σαντορίνης και του Αιγαίου.
Η παρατεταμένη κρατική αναλγησία και η προκλητική αδιαφορία των ιθυνόντων της υπόλογης πλοιοκτήτριας εταιρείας δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή του λαού της Σαντορίνης, που βλέπει καθημερινά να διακυβεύεται η υγεία του και το μέλλον του τόπου από την παραμονή του Sea Diamond στο βυθό και από τη συνεχή διαρροή τοξικών ουσιών στη θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας.
Το μέγεθος δε της σοβαρότητας με την οποία οι οιονεί κρατούντες αντιμετωπίζουν την κατάσταση φαίνεται από την ανάθεση της υπόθεσης στις τύχες ενός παροπλισμένου Οργανισμού, όπως είναι το Λιμενικό Ταμείο Θήρας.
Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος ύστερα από σχετική αίτηση της Κίνησης πολιτών «Δράση για τη Σαντορίνη» και του «Αρχιπελάγους, Ι.Θ.Α.Π.Ε.Α», γνωμοδότησε με βάση τη διεθνή και ελληνική νομοθεσία περί της ισχύουσας κατάστασης.
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη Γνωμοδότηση, η οποία θα διανεμηθεί στους εκπροσώπους του Τύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Επιτάσσουν την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων από την Πολιτεία, άμεσα εκτελεστών που θα θέσουν οριστικό τέλος στο 18μηνο κρατικό παραμύθι, θα οδηγήσουν στην ανέλκυση του πλοίου – τοξική βόμβα και θα επαναφέρουν το θαλάσσιο περιβάλλον στην προτέρα του ναυαγίου κατάσταση.
Παράλληλα, οι πολίτες της Σαντορίνης έχουν αποφασίσει πως ο μοναδικός δρόμος για την οριστική ανέλκυση του Sea Diamond είναι η δυναμική αντίδραση και η άσκηση πιέσεων με κάθε μέσο και προς πάσα κατεύθυνση.Όσοι θεωρούν πως κάθε μέρα που περνάει είναι και αρωγός της λήθης για το τοξικό ναυάγιο, πλανώνται πλάνην οικτράν. Η υπομονή μας έχει προ πολλού εξαντληθεί. Όσοι προσδοκούν ένα ήσυχο φθινόπωρο, απλώς βαυκαλίζονται..