Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

The map was the cause of the collision but not the cause of… the sinking of the Sea Diamond - Ο χάρτης αιτία πρόσκρουσης αλλά όχι αιτία… βύθισης.

According to the new measurement of the Martial Navy, the official map was erroneous.
The shallow water did not abstain 58 m. from the coast, as marked on the map, but 131 m. Also the depth in the particular point was not 18-22 m. but hardly 5 m. The new evidence transfers the responsibility of the collision to the State but there still remains questions:
Who is accountable for the sinking of the ship when it could have been led to shallow caldera?
Which were the handlings of the captain and the Thira Port authority to avoid the shipwreck?
What was the attitude of the Hellenic Republic - Ministry of Mercantile Marine during those critical hours?

Questions that should be answered from the responsible authorities.

The big problem of toxic waste in the depth of Santorini waters continues to exist. The long-term environmental destruction and the danger for the health of the citizens remain.

.............................................................................................................................

Σύμφωνα με τη νέα μέτρηση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, ο επίσημος χάρτης που το μοιραίο βράδυ είχε στη διάθεσή του ο πλοίαρχος είχε πέσει έξω κατά 73 μ. Τα αβαθή δεν απείχαν 58 μ. από την ακτή, όπως σημείωνε ο χάρτης, αλλά 131 μ. Επίσης το βάθος στο συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν 18-22 μ. αλλά μόλις 5 μ..

Η υπόθεση, πλέον, λαμβάνει νέα τροπή καθώς τα καινούργια στοιχεία μεταθέτουν την ευθύνη της πρόσκρουσης στο Κράτος αλλά παραμένουν τα ερωτήματα: ποιοι ευθύνονται για την βύθιση του πλοίου όταν αυτό θα μπορούσε να οδηγηθεί στα αβαθή της καλντέρας? Ποιοι ήταν οι χειρισμοί του καπετάνιου και του Λιμεναρχείου Θήρας για την αποφυγή του ναυαγίου? Ποια ήταν η στάση του ΥΕΝΑΝΠ τις κρίσιμες εκείνες ώρες? Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση από νομική άποψη, το μεγάλο πρόβλημα της παραμονής του τοξικού αποβλήτου στο βυθό της Σαντορίνης συνεχίζει να υπάρχει. Η μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική καταστροφή και ο ορατός κίνδυνος για την υγεία των πολιτών παραμένει.
Το ΥΕΝΑΝΠ χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα τη διαδικασία ολικής απάντλησης και ανέλκυσης του ναυαγίου Sea Diamond.


Επίσης, δείτε συνέντευξη στο ηλεκτρονικό περιοδικό "medvoi365.gr"
«Ναυάγιο» του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας πάνω στο κουφάρι του Sea Diamond