Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Επικίνδυνο Απόβλητο το Sea Diamond και ο εξοπλισμός του. Οδηγία 1991/689/ΕΟΚ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζ – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση
ΕΝV.G.4- Αειφόρος Παραγωγή και Κατανάλωση


Βρυξέλλες 10-07-2009
AV/amp Aress (2009)
ΠΡΟΣ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Αξιότιμοι κύριοι

Σας ευχαριστώ πολύ για το ηλεκτρονικό σας μήνυμα της 16ης Ιουνίου 2009 σχετικά με το ναυάγιο του “Sea Diamond”.

Τα βυθισμένα πλοία πρέπει να θεωρούνται απόβλητα, σύμφωνα με την οδηγία 2006/12/Κ περί στερεών αποβλήτων και τα μέρη του πλοίων, το φορτίο ή τα καύσιμα θα μπορούσαν επομένως να θεωρηθούν επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 1991/689/ΕΟΚ.

Δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/12/Κ,1. τα κράτη μέλη λαμβάνουν αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε:

Α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την πανίδα και την χλωρίδα
Β) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές
Γ) χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδαίτερο ενδιαφέρον.

Εναπόκειται στην ευθύνη του κάθε κράτους μέλους να εφαρμόσει κατάλληλα τις εν λόγω απαιτήσεις. Επομένως θα σας συμβούλευα να έρθετε σε επαφή με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ώστε να λάβετε τις πληροφορίες που ζητάτε.

Με τιμή,

Klaus KOGLER
Προϊστάμενος μονάδας

.......................................................................................................................
Sent: Tuesday, June 16, 2009 11:13:42 PMSubject: Εργασίες απάντλησης καυσίμων στο Sea Diamond
from: ACTION FOR SANTORINI


ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζ – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση
ΕΝV.G.4- Αειφόρος Παραγωγή και Κατανάλωση


Καλημέρα σας.
Σχετικά με την προσπάθεια απάντλησης των καυσίμων του Sea Diamond,
σας παρακαλούμε αν γνωρίζετε να μας ενημερώσετε:

1. Ποια ήταν η ακριβής διαδικασία και σε ποια σημεία του πλοίου έγινε η απάντληση στο Sea Diamond?
2. Πάρθηκαν δείγματα των πετρελαιοειδών που απαντλήθηκαν για χημική ανάλυση?
3. Που βρίσκονται οι ποσότητες των πετρελαιοειδών που απαντλήθηκαν?
4. Τι είδους πιστοποίηση έκανε το Τελωνείο Θήρας?

Επίσης, σχετικά με την αναφορά του ΔΛΤΘ, ότι δεν εντοπίστηκαν άλλες ρυπογόνες ουσίες (!).

5. Τι γνωρίζει το ΔΛΤΘ για τα υλικά κατασκευής του πλοίου και του εξοπλισμού του?
6. Τι γνωρίζει το ΔΛΤΘ για τα είδη των ρύπων και την μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική καταστροφή στο θαλάσσιο σύστημα και στην υγεία του ανθρώπου?