Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ναυάγιο Sea Diamond - Αποτελέσματα μελέτης από την επιστημονική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον καθηγητή κ. Ευάγγελο Γιδαράκο

Την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010, η επιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ευάγγελο Γιδαράκο, παρουσίασε στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο Θήρας, τη δεύτερη φάση αποτελεσμάτων της μελέτης που έχει αναλάβει με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Κυκλάδων, με τίτλο: «Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισμός των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών του ναυαγίου του Sea Diamond – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρούσες και μελλοντικές».

Το Sea Diamond συνεχίζει αδικαιολογήτως να διαβρώνεται καθημερινά μέσα στη θάλασσα μας και να εκλύει τις επικίνδυνες και ρυπογόνες ουσίες του μέσα στο νερό. Η διάβρωση δεν σταματάει και ο χρόνος κυλάει εναντίον μας. Κάθε μέρα που περνάει, κάνει όλο και πιο δύσκολη την ανέλκυση του πλοίου και ο κίνδυνος για μια περιβαλλοντική καταστροφή συνεχώς αυξάνεται.

Ύστερα από μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση και παρουσίαση που έγινε, τα γενικά συμπεράσματα ήταν τα εξής:

· Σε γενικές γραμμές η περιοχή της Καλντέρας της Σαντορίνης διατηρείται μέχρι σήμερα καθαρή. Ωστόσο η ανίχνευση κάποιον ποσοτήτων βαρέων μετάλλων όπως βρώμιο (Br), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), και μόλυβδος (Pb) καθιστά υποχρεωτική την επιπλέον διερεύνηση και μελέτη της περιοχής προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση τους με το ναυάγιο του Sea Diamond.

· Μέχρι και σήμερα οι διαρροές πετρελαιοειδών συνεχίζονται από το ναυάγιο του Sea Diamond και προφανώς μαζί με αυτά διαρρέουν και άλλα επικίνδυνα ρυπογόνα υλικά που εμπεριέχει το ναυάγιο στο εσωτερικό του.

· Η επιχείρηση απάντλησης των καυσίμων που επιχειρήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο του 2009, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως επιτυχής και ολοκληρωμένη. Σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες δεν φαίνεται να απέδωσε καρπούς. Ελάχιστες ποσότητες μαζούτ φαίνεται να απαντλήθηκαν από το εσωτερικό του ναυαγίου και ακόμη περιμένουμε να γνωστοποιηθούν οι εκτιμήσεις για την τελική ποσότητα μαζούτ που υπάρχει στα κατάλοιπα πετρελαιοειδών που βρίσκονται σφραγισμένα στις δεξαμενές του Μ/V Aegis.

· Το πλωτό φράγμα που βρίσκεται πάνω από το ναυάγιο του Sea Diamond είναι ανεπαρκές. Προτείνεται το μήκος του φράγματος αυτού τουλάχιστον να διπλασιαστεί, να προβλεφτεί η αντιμετώπιση κάθε μορφής ρύπανσης έξω από το φράγμα και να διασφαλιστούν οι γειτνιάζουσες ακτές.

· Με μελλοντικές δειγματοληψίες, αναλύσεις, πειραματικές δοκιμές και με την προσομοίωση φυσικοχημικών φαινομένων σε εργαστηριακή κλίμακα, θα γίνει όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας αναφορικά με τη σταδιακή απελευθέρωση των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών από το ναυάγιο.

· Το ναυάγιο του Sea Diamond δεν έχει χαρακτηριστεί αδίκως μέχρι σήμερα τοξική βόμβα στο βυθό της Καλντέρας μας.


Λυγνός Λουκάς

Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Δυναμική διαμαρτυρία στην εκδήλωση για το Περιβάλλον


Το πάνελ των ομιλητώνΜέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για την Ανέλκυση του Sea Diamond.
Δυναμική παρουσία στην αίθουσα της εκδήλωσης.