Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ: Η ανέλκυση του «Sea Diamond» έχει κολλήσει στην αδιαφορία.Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος


1 Τέσσερα χρόνια από το ναυάγιο του «Sea Diamond»… Αναµονή για µία οριστική απάντηση σχετικά µε τη διαχείριση του ναυαγίου. Μία απάντηση που δεν έχει ακόµα δοθεί και που πολλοί την αποφεύγουν.


2 Τι θυµάστε από εκείνη τη µέρα; Σπεύδω στο σηµείο. Βλέπω το πλοίο να έχει πάρει κλίση. Σπεύδουν µικρά σκάφη να προσφέρουν βοήθεια. Πρώτη σκέψη η σωτηρία επιβατών και πληρώµατος. ∆ύο έµπειροι ναυτικοί µού επιβεβαιώνουν το βράδυ ότι το πλοίο έβαλε πρύµνη προς τον βυθό.

3 Ποια είναι η κατάσταση σήµερα; Σήµερα το «Sea Diamond» παραµένει εκεί. Ο υπαίτιοςτου ναυαγίου αδιαφορεί και η Πολιτεία δεν επισπεύδει τις διαδικασίες για την ανέλκυση.

4 Πού «κόλλησε» η ανέλκυση του πλοίου; Στην αδιαφορία.

5 Γιατί αδιαφόρησαν οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα; Γιατί νοµίζω ότι δεν θέλουν να αναλάβουν το οικονοµικό κόστος.

6 Αρχίζετε και πάλι κινητοποιήσεις; Η κοινωνία διεκδικείτην ανέλκυση. ∆ιεκδικεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιδείξει το µέγιστο ενδιαφέρον για τον τελικό στόχο και από την Πολιτεία να αναλάβει την κύρια ευθύνη του εγχειρήµατος.

7 Μέχρι πού είστε διατεθειµένοι να φτάσετε; Να χρησιµοποιήσουµε ό,τι είναι δυνατόν να πείσει. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού είναι επιβεβληµένη.

8 Ο θηραϊκός λαός είναι µαζί σας; Οι Σαντορινιοί είναι ενωµένοι σ’ αυτή την προσπάθεια. ∆εν είναι αυτονόητο ότι αυτός είναι κοινός στόχος; ∆εν είναι αυτονόητο ότι όλοι θέλουνο τόπος τους να είναι απαλλαγµένος από τέτοιου είδους προβλήµατα;

9 Ερευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης κρίνει αναγκαία την ανέλκυση του κουφαριού, διαφορετικά η οικολογική καταστροφή είναι κοντά… Η έρευνα έγινε προκειµένου να προσδιορίσει τις µεσοπρόθεσµες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ασφαλώς η αποµάκρυνση του ναυαγίου – παρότι σήµεραη θάλασσα της Καλντέρας είναικαθαρή – αποµακρύνει κάθε µελλοντικό κίνδυνο.

10 Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των ναυαγίων… Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να τροποποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ναυαγίων ώστε το ΥΠΕΚΑ και το ΥΘΥΝΑΛ να καταρτίσουν µελέτες εκτίµησης περιβαλλοντικού κινδύνου από ναυάγια.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΝΕΑ: Παρασκευή 15 Απριλίου 2011ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΕΥΗ ΣΑΛΤΟΥ