Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

SEA DIAMOND - COSTA CONCORDIA: Πορείες παράλληλες προς τον βυθό.

SEA DIAMOND - COSTA CONCORDIA

Πορείες παράλληλες προς τον βυθό.
Οι 9 ομοιότητες!..

https://nikosvafiadis.files.wordpress.com/2012/03/cebdceb1cf85ceacceb3ceb9cebf-sea-diamond-ceb7-cf8e