Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ αναλαμβάνει δράση!

Το Πανεπιστήμιο Γέιλ αναλαμβάνει δράση

Τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Προστασίας (Environmental Protection Clinic) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γέιλ.
Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένοι νομικοί περιβάλλοντος και μεταπτυχιακοί φοιτητές του συγκεκριμένου εργαστηρίου έχουν αναλάβει, μεταξύ άλλων, και την υπόθεση του ναυαγίου του «Sea Diamond».
«Το συγκεκριμένο ναυάγιο κρίθηκε ως μία μεγάλη απειλή για τις ελληνικές θάλασσες. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει ένα καίριο ζήτημα, το οποίο τείνει να δημιουργήσει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο στο Αιγαίο: ναυάγια (ανεξαρτήτως επικινδυνότητας) να παραμένουν για πάντα στον θαλάσσιο πυθμένα και, καθώς διαβρώνονται, να ελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και από την άλλη πλευρά, πλοιοκτήτες να καρπώνονται τα ασφάλιστρα, αλλά να μη δέχονται καμία πίεση, ούτε αυτοί ούτε οι ασφαλιστικές εταιρείες, να ανελκύσουν τα ρυπογόνα ναυάγια», εξηγεί η Αναστασία Μήλιου, υδροβιολόγος, επικεφαλής επιστημονικής έρευνας του «Αρχιπελάγους».
«Με στόχο την ανέυρεση μιας λύσης σε αυτό το καίριο περιβαλλοντικό ζήτημα», συνεχίζει, «έπειτα
από έρευνα και επιτόπιες επισκέψεις νομικών του Γέιλ, που διήρκεσαν περισσότερο από ένα χρόνο στην Αθήνα και τη Σαντορίνη, έγινε ανάλυση κάθε νομικής πτυχής του "Sea Diamond" και τελικά στις αρχές Ιανουαρίου υποβλήθηκε καταγγελία στην Ε.Ε. σχετικά με τη μη τήρηση του κοινοτικού δικαίου από την ελληνική κυβέρνηση».