Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Η διαδικασία ανέλκυσης του "Costa Concordia"http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=238966&catid=7

Όποιος θέλει, προσπαθεί &
τελικά τα καταφέρνει!..