Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

SEA DIAMOND - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣυνήγορος για το περιβάλλον
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 7289600 – FAX. 210 7292129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3340/29-02-08

Αναφορά
Του συλλόγου "ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ".

Θέμα: Ναυάγιο Sea Diamond
Δημόσια υπηρεσία στην οποία αναφέρεται η καταγγελία ή το παράπονο:1. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας
3. Δήμο Θήρας

Σύντομη περιγραφή του προβλήματος:Το ναυάγιο του Sea Diamond στην καλντέρα στο λιμάνι Αθηνιός, έγινε τον Απρίλιο του 2007 και έως τώρα, πέρα από την επιφανειακή απορρύπανση, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό για την εξάλειψη του τοξικού κινδύνου.
Ζητήσαμε και λάβαμε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας έγγραφο την 22/11/07, στο οποίο αναφέρονται οι διαδικασίες που έχει ακολουθήσει. Σε νεότερό μας αίτημα ακόμα δεν έχει απαντήσει εγγράφως.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε για τη νομοθεσία, χαρακτήρισε το ναυάγιο ως εγκαταλειμμένο απόβλητο για τα οποίο οι Ελληνικές αρχές θα πρέπει να επέμβουν άμεσα και έθεσε το θέμα σε προτεραιότητα.
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν έχει ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει δωρεάν σκάφη, υλικά απορρύπανσης και τεχνογνωσία για την μελέτη της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής καταστροφής.
Μπροστά στον κίνδυνο που απειλεί την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και μπροστά στην ολιγωρία και την καθυστέρηση των κρατικών υπηρεσιών, σας παρακαλούμε να ελέγξετε περιπτώσεις κακοδιοίκησης και να μεσολαβήσετε ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η απάντληση, η ανέλκυση και η απομάκρυνση του ναυαγίου, για να προστατευθεί άμεσα η δημόσια υγεία.