Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Tricolor salvage - Ανέλκυση του Tricolor...άντε και στα δικά μας!

TRICOLOR sank as a result of the impact of the striking and was eventually declared a total loss. French authorities ordered the TRICOLOR to be removed, as it was perceived to represent a danger to shipping and the environment.

Οι γαλλικές αρχές διέταξαν να απομακρυνθεί το ναυάγιο TRICOLOR, επειδή αποτελούσε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον.
Παρουσιάζουμε εικόνες από την ανέλκυση του, το 2004 στις ακτές της Γαλλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:
Informations: http://www.tricolorsalvage.com/pages/home.asp