Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Νέα αγωγή κατέθεσε ο Σ.Παπανδρεόπουλος

Νέα αγωγή κατά των:
1) Ιωάννου Μαρίνου του Στέργου, πλοιάρχου Ε.Ν.,
2) Ζαχαρία Σιόκουρου, ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού,
3) Χριστοδούλου Μελά, εξουσιοδοτημένου D.P.A.,
4) Γεωργίου Κουμπενά του Χρήστου,
5) Της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ELONA MARITIME CO.», η οποία εδρεύει κατά το καταστατικό της στις νήσους Marshall Islands, της Δημοκρατίας των νήσων Marshall Islands (Περιφέρεια του Δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού), , ως Κυρίας του Κ/Ζ με το όνομα «SEA DIAMOND» ,
6) Της εταιρείας με την επωνυμία "COREMARINE LIMITED" που τύποις κατά το καταστατικό της εδρεύει στη Λιβερία στην πραγματικότητα, όμως εγκατεστημένης και λειτουργούσης στον Πειραιά και επί ι με την ιδιότητά της, της τεχνικής συνδιαχειριστρίας στην Ελλάδα του βυθισθέντος πλοίου με το όνομα SEA DIAMOND ως νόμιμα εκπροσωπείται,
7) Της εταιρείας με την επωνυμία «LOUIS HELLENIC CRUISES» που τύποις κατά το καταστατικό της εδρεύει στα νησιά MARSHALL ISLANDS στην πραγματικότητα όμως εδρευούσης και αυτής κατά τα άνω στον Πειραιά ως εκπροσωπείται, και με την ιδιότητά της, της οικονομικής συνδιαχειρίστριας, άλλως εφοπλίστριας,του βυθισθέντος πλοίου SEA DIAMOND, 8) Του εδρεύοντος στο Λονδίνο Αγγλίας αλληλοασφαλιστικού οργανισμού με την επωνυμία «THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION» (οδός Tower Bridge, αρ. 224-226, Λονδίνο, Μ. Βρετανία), νόμιμα εκπροσωπούμενου, στην Ελλάδα από την νόμιμα εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα θυγατρική της αλλοδαπής και αυτής εταιρείας με την επωνυμία «WEST OF ENGLAND HELLAS LIMITED”, κατέθεσε ο Νομικός Σύμβουλος του δήμου Θήρας κ. Παπανδρεόπουλος. Με την αγωγή του ο κ. Παπανδρεόπουλος ζητά από τους παραπάνω το ποσόν των 10.000.000.